Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
Polecamy
KBC KASK DRAGON RACER BLK/RED/WHT ROZMIAR L

KBC KASK DRAGON RACER BLK/RED/WHT ROZMIAR L

420,00 zł
KASK KBC VR1X DRAGON RACER ROZMIAR L(59-60cm) - WYTRZYMAŁA, LEKKA SKORUPA Z MATERIAŁU FIBRECOMP (KOMPOZYT WŁÓKNA SZKLANEGO)- NOWOCZESNA, GRUBA (2,2mm) SZYBA O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI- WIZJER ODPORNY NA ZARYSOWANIA, PRZYSTOSOWANY DO ZASTOSOWANIA PINLOCK-…

Regulamin

 

Regulamin sklepu
 

I. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy „pirekmotocykle” działający pod adresem www.pirekmotocykle.com.pl prowadzony jest przez firmę:

Michał Pirek

ul. Wojska Polskiego 161

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 7712503304

REGON: 592150784

zarejestrowaną w Piotrkowie Trybunalskim, pod numerem 16890

Kontakt:

Adres e-mail: sklep@pirekmotocykle.com.pl

Telefon:

+48 694 700 361

+48 44 646 21 65

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy www.pirekmotocykle.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Zamówienia przyjmowane są :

- po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.pirekmotocykle.com.pl, wypełnieniu formularza zamówienia i utworzeniu konta Klienta;

-po przesłaniu e-mail na adres : sklep@pirekmotocykle.com.pl;

- telefonicznie

Rejestracja jest nieodpłatna i równoznaczna z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

3.Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.


 

5.Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.


 

6.Prowadzący sklep internetowy www.pirekmotocykle.com.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

-błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,

-we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości

-przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera


7. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje też możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

8. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Zamówienia należy składać w języku polskim.

10. Wszelkie płatności związane z wykonaniem zamówienia realizowane są w walucie polskiej.

 

III. WARUNKI ZAKUPU

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

12. W przypadku zamówienia składanego po raz pierwszy lub z nowoutworzonego konta Klienta, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia przez sklep internetowy.

13. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towarów w sklepie internetowym.

14. W przypadku wystąpienia braków magazynowych Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i w ciągu 2 dni zobowiązany jest poinformować sklep o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

15. W przypadku wystąpienia sytuacji okresowej lub stałej niedostępności danego towaru, Sklep po uprzednim powiadomieniu Klienta ma prawo do odstąpienia od realizacji powyższego zamówienia.


16. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym WWW.pirekmotocykle.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru. Ceny podane przy towarze są wiążące w chwili złożenia zmówienia. Koszty przesyłki towaru pokrywa Klient.

17. Sklep internetowy WWW.pirekmotocykle.com.pl
wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu wystawienia faktury VAT Klient powinien poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

18. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: sklep@pirekmotocykle.com.pl do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

19.Termin płatności za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia (liczy się data wpływu środków na konto). Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a towar wystawiany do ponownej sprzedaży.

20.W przypadku płatności przy odbiorze Klient reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

21.W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpłaty konto Klienta w sklepie WWW.pirekmotocykle.com.pl zostaje zablokowane.

22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

23.W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. Promocje nie łączą się ze sobą.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

24.Paczki wysyłamy w ciągu 1-5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Przy każdym zamówieniu podany jest czas realizacji zamówienia. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym mailem (z numerem nadawczym w przypadku wysyłki kurierskiej). Do towaru dołączona jest karta gwarancyjna i dowód zakupu

25.Wszystkie paczki są wysyłane przez firmę kurierską DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o. Opcja nie podlegają ubezpieczeniu.

26.Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu jako adres dostawy. Brak możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.

V. PŁATNOŚCI

27. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność 
CA Raty

- płatność przy odbiorze gotówką;

- przelew pieniężny

- karta płatnicza

Numer konta do wpłat:

MBank

17 1140 2004 0000 3502 7276 2260

na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę firmy/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".


 

VI. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJE

28. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

29. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta - jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub we wskazanych przez Sklep serwisach.

30.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

31.W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym wypełniając formularz zwrotu.

32.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru.

33. W przypadku określonym w punkcie 31. Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Michał Pirek

Reklamacja/Zwrot

Ul. Wojska Polskiego 161

97-300 Piotrków Tryb.

34. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, a towary których stan wskazuje na ich używanie będą odsyłane do Klienta na jego koszt.

35.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

36.Klient jest powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji na wskazany w formularzu zwrotu adres e-mail.

37. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów itp.) Sklep zwróci Klientowi równowartość lub zaoferuje inny towar.

38. W przypadku nie uznania reklamacji towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

39.Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

40. Właściciel Sklepu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie usług przekazanych do realizacji.

41.Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sklepu. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

42.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

43.Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży pomiędzy powyższym Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane przez Sąd który zgodnie z ustawą jest miejscowo właściwy.

Poprzez Sąd właściwy należy rozumieć Sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, Sąd w którego okręgu znajduje się Sklep lub Sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia."


 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu