Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
Polecamy
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA345 HH BUELL

KLOCKI HAMULCOWE EBC FA345 HH BUELL

130,00 zł
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA345HH BUELL BUELL XB9R 984 Firebolt (XB1),przód od 02rBUELL XB9S 984 Lightning (XB1), przód,BUELL XB9SX 984 Lightning City X, przód,BUELL XB12R 1200 Firebolt (XB1), przód,BUELL XB12S 1200 Lightning (XB1), przód,
Chmura tagów

Regulamin

 

Regulamin sklepu
 

I. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy „pirekmotocykle” działający pod adresem www.pirekmotocykle.com.pl prowadzony jest przez firmę:

Michał Pirek

ul. Wojska Polskiego 161

97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 7712503304

REGON: 592150784

zarejestrowaną w Piotrkowie Trybunalskim, pod numerem 16890

Kontakt:

Adres e-mail: sklep@pirekmotocykle.com.pl

Telefon:

+48 694 700 361

+48 44 646 21 65

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy www.pirekmotocykle.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Zamówienia przyjmowane są :

- po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.pirekmotocykle.com.pl, wypełnieniu formularza zamówienia i utworzeniu konta Klienta;

-po przesłaniu e-mail na adres : sklep@pirekmotocykle.com.pl;

- telefonicznie

Rejestracja jest nieodpłatna i równoznaczna z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

3.Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.


 

5.Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.


 

6.Prowadzący sklep internetowy www.pirekmotocykle.com.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

-błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,

-we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości

-przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera


7. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje też możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

8. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Zamówienia należy składać w języku polskim.

10. Wszelkie płatności związane z wykonaniem zamówienia realizowane są w walucie polskiej.

 

III. WARUNKI ZAKUPU

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

12. W przypadku zamówienia składanego po raz pierwszy lub z nowoutworzonego konta Klienta, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia przez sklep internetowy.

13. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towarów w sklepie internetowym.

14. W przypadku wystąpienia braków magazynowych Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i w ciągu 2 dni zobowiązany jest poinformować sklep o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

15. W przypadku wystąpienia sytuacji okresowej lub stałej niedostępności danego towaru, Sklep po uprzednim powiadomieniu Klienta ma prawo do odstąpienia od realizacji powyższego zamówienia.


16. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym WWW.pirekmotocykle.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru. Ceny podane przy towarze są wiążące w chwili złożenia zmówienia. Koszty przesyłki towaru pokrywa Klient.

17. Sklep internetowy WWW.pirekmotocykle.com.pl
wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu wystawienia faktury VAT Klient powinien poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

18. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: sklep@pirekmotocykle.com.pl do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

19.Termin płatności za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia (liczy się data wpływu środków na konto). Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a towar wystawiany do ponownej sprzedaży.

20.W przypadku płatności przy odbiorze Klient reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

21.W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpłaty konto Klienta w sklepie WWW.pirekmotocykle.com.pl zostaje zablokowane.

22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

23.W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. Promocje nie łączą się ze sobą.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

24.Paczki wysyłamy w ciągu 1-5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Przy każdym zamówieniu podany jest czas realizacji zamówienia. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym mailem (z numerem nadawczym w przypadku wysyłki kurierskiej). Do towaru dołączona jest karta gwarancyjna i dowód zakupu

25.Wszystkie paczki są wysyłane przez firmę kurierską DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o. Opcja nie podlegają ubezpieczeniu.

26.Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu jako adres dostawy. Brak możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.

V. PŁATNOŚCI

27. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność 
CA Raty

- płatność przy odbiorze gotówką;

- przelew pieniężny

- karta płatnicza

Numer konta do wpłat:

MBank

17 1140 2004 0000 3502 7276 2260

na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę firmy/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".


 

VI. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJE

28. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

29. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta - jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub we wskazanych przez Sklep serwisach.

30.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

31.W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym wypełniając formularz zwrotu.

32.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru.

33. W przypadku określonym w punkcie 31. Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Michał Pirek

Reklamacja/Zwrot

Ul. Wojska Polskiego 161

97-300 Piotrków Tryb.

34. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, a towary których stan wskazuje na ich używanie będą odsyłane do Klienta na jego koszt.

35.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

36.Klient jest powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji na wskazany w formularzu zwrotu adres e-mail.

37. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów itp.) Sklep zwróci Klientowi równowartość lub zaoferuje inny towar.

38. W przypadku nie uznania reklamacji towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

39.Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

40. Właściciel Sklepu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie usług przekazanych do realizacji.

41.Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sklepu. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

42.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

43.Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży pomiędzy powyższym Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane przez Sąd który zgodnie z ustawą jest miejscowo właściwy.

Poprzez Sąd właściwy należy rozumieć Sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, Sąd w którego okręgu znajduje się Sklep lub Sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia."


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu